ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
Lobour Court of Region 6

โครงการ “ศาลแรงงานภาค 6 เคลื่อนที่” มีกำหนดการดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

News
เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่อง จำหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 ศาลแรงงานภาค 6 โครงการ “การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนของ ศาลแรงงานภาค 6” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

image
image
image
image
image
image